ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR AGROALIMENTARE DIN ROMÂNIA – COOP RO promovează, reprezintă, identifică, organizează, susţine şi apăra interesele membrilor cooperatori, al cooperativelor și societăților cooperative românești din sectorul agricol, alimentar, al pescuitului și acvaculturii, forestier, cercetării și servicii conexe, în conformitate cu principiile cooperatiste, în raporturile cu autorităţile şi instituțiile naţionale, europene și internaţionale, publice și/sau private.